Garantie

Shimano beperkte garantie

(voor EMEA en Rusland)

Deze garantie dekt fietsproducten vervaardigd door of voor Shimano Europe B.V., High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Nederland (de "Shimano-producten").

GARANTIEPERIODE

Shimano garandeert dat het Shimano-product onder normale omstandigheden en bij redelijk gebruik vrij is van materiaal- en constructiefouten:

 • gedurende twee jaar voor alle Shimano-producten behalve die van het merk Dura-Ace en XTR;
 • gedurende drie jaar uitsluitend voor producten van het merk Dura-Ace en XTR;
 • vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop in de detailhandel.

UITSLUITING VAN GARANTIE:

Deze garantie geldt niet voor:

 • een Shimano-product dat is gewijzigd of gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerde Shimano-dealer;
 • een Shimano-product dat gebruikt is voor verhuur of commerciële doeleinden;
 • een Shimano-product waarvan de Shimano-markering of het serienummer onleesbaar is gemaakt of verwijderd;
 • schade als gevolg van andere zaken dan materiaal- of constructiefouten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste montage, onjuiste reparatie, onjuist onderhoud, wijziging, aanpassing of ander abnormaal, buitensporig of ongepast gebruik;
 • schade ontstaan tijdens de verzending van het Shimano-product;
 • producten die niet vervaardigd zijn door of voor Shimano (al dan niet ten tijde van de aankoop verpakt of verkocht met het Shimano-product); en
 • schade als gevolg van het gebruik van producten die niet-conform of onverenigbaar zijn met het Shimano-product;
 • schade als gevolg van normale slijtage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade of achteruitgang van de afwerking van oppervlakken, de esthetiek of het uiterlijk van het Shimano-product.

Deze garantie voorziet uitdrukkelijk in de reparatie of vervanging van een niet-conform Shimano-product en vormt het enige rechtsmiddel van de garantie. Elk ander rechtsmiddel of schade die anders van toepassing zou zijn, is uitgesloten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot incidentele en gevolgschade.

OMGANG MET DE GARANTIE

Breng voor het indienen van een geldige claim onder deze garantie het Shimano-product terug naar een geautoriseerde Shimano-dealer, bij voorkeur de dealer bij wie het gekocht is, samen met het originele, gedateerde ontvangstbewijs.

Als Shimano na inspectie erkent dat het Shimano-product gebreken vertoont, zal Shimano (naar eigen inzicht) het Shimano-product kosteloos repareren of vervangen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze garantie is alleen geldig in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Rusland. Op deze garantie zijn de wetten en regels van toepassing van het land of de staat waarin het Shimano-product gekocht is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en die rechten kunnen per land of staat verschillen. Vraag uw dealer om meer informatie over de garantievoorwaarden die specifiek van kracht zijn in het land waar u uw Shimano-product hebt gekocht.

Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Shimano behoudt zich het recht voor om deze beperkte garantie zonder kennisgeving te wijzigen.

Neem contact met ons op