Privacy Policy

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van de website https://nl.gearshop.shimano.com/https://se.gearshop.shimano.com (de "Site") onder zeggenschap van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap kantoorhoudende te (5656 AG) Eindhoven aan de High Tech Campus 92, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08076068 en handelend onder de naam Shimano ("we", "wij").

 

LEES DIT PRIVACYBELEID ALS U DE SITE GEBRUIKT.

 

Dit Privacybeleid (het "Beleid") wordt gebruikt ter informatie van elke persoon ("u") die de Site gebruikt voor informatie dan wel het bestellen of retourneren van producten of diensten van Shimano. Dit Beleid beschrijft hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u https://se.gearshop.shimano.com bezoekt of er een aankoop doet.

 

RECHTSGRONDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens die via de Site zijn verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG. Wanneer Shimano uw persoonsgegevens verwerkt, zal deze verwerking gebaseerd zijn op de in dit Beleid omschreven koopovereenkomst tussen u en Shimano zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy. De rechtsgrond is derhalve: het uitvoeren van een overeenkomst.

Wanneer u de Site bezoekt als een potentiële klant verzamelen wij gegevens om onze marketingstrategie te verbeteren. De rechtsgrond is derhalve: gerechtvaardigd belang.

Als u zich aanmeldt om lid te worden van Shimano en nieuwsbrieven en aanvullende aanbiedingen en informatie te ontvangen, geeft u toestemming voor uw lidmaatschap. De rechtsgrond is derhalve: toestemming.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wanneer we in dit Beleid spreken over het gebruik van uw "persoonsgegevens", maken we af en toe onderscheid tussen bestelgegevens en apparaatgegevens, omdat zij verschillende processen kennen.

 

Wij verzamelen bepaalde gegevens van u, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsgegevens (waaronder iDeal, PayPal, Mastercard, Visa, Klarna), e-mailadres en telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens worden gevraagd om uw vragen te beantwoorden en de bestelling uit te voeren. Als u deze gegevens niet deelt, kan er geen bestelling worden geplaatst via de Site.

We noemen deze gegevens "Bestelgegevens".

 

Wanneer u producten koopt via de Site of een aankoop probeert te doen via de Site, sturen wij uw gegevens vanuit onze beveiligde omgeving rechtstreeks naar Shopify. Shopify Payments verwerkt onze creditcardbetalingen en laat ons weten of uw betaling is gelukt. We hebben geen inzicht in uw creditcardgegevens.

 

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Wanneer u op de Site surft, verzamelen we bovendien informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de Site hebben verwezen en informatie over uw interactie met de Site. We noemen deze automatisch verzamelde informatie "Apparaatgegevens".

Wij verzamelen Apparaatgegevens met behulp van de volgende technologieën:

 • "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme, unieke identificatiecode bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies naar http://www.allaboutcookies.org.
 • "Logbestanden" volgen handelingen die plaatsvinden op de Site en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetserviceprovider, verwijzende/exitpagina's en datum/tijdstempels.
 • "Locatiegegevens" worden gebruikt om u de mogelijkheid te bieden de contactgegevens van de dichtstbijzijnde dealer/winkel te zien voor servicedoeleinden. U kunt deze service via uw browserinstellingen blokkeren of uitschakelen.

 

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS? (doeleinden)

Over het algemeen gebruiken wij de Bestelgegevens die wij verzamelen om bestellingen uit te voeren die via de Site worden geplaatst (waaronder begrepen het verwerken van uw betalingsgegevens, het regelen van de verzending en het aan u verstrekken van facturen en/of orderbevestigingen).  Daarnaast gebruiken we deze Bestelgegevens om:

 1. met u te communiceren om u de gevraagde producten of diensten te leveren;
 2. onze bestellingen te screenen op mogelijke risico's of fraude; en
 3. wanneer dit in overeenstemming is met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u te voorzien van aanvullende informatie of reclame met betrekking tot onze producten of diensten, nieuwe functies of nieuwe producten of diensten met betrekking tot de bestelling die u hebt geplaatst, zoals nieuwsbrieven en commerciële berichten;
 4. u te vragen deel te nemen aan enquêtes en om de resultaten van enquêtes waaraan u hebt deelgenomen te beheren;
 5. samen met derden marketingevenementen te organiseren;
 6. te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Shimano, zoals verplichtingen betreffende boekhouding en belastingwetgeving;
 7. uw online ervaring op onze websites te verbeteren.

Als u geen informatie zoals vermeld in c, d en e wilt ontvangen, kunt u dit aangeven tijdens het aanmeldingsproces. Daarnaast kunt u zich in elk(e) e-mail/onderzoek afmelden.

We gebruiken de Apparaatgegevens die we verzamelen (met name uw IP-adres) om te screenen op mogelijke risico's en fraude, en meer in het algemeen om onze Site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten op de Site surfen en met de Site omgaan, en om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te beoordelen).

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken. Shimano behoudt zich echter het recht voor om in de volgende situaties informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden te verstrekken of te gebruiken:

 

 1. indien dit wordt voorgeschreven door wet- of regelgeving, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie die/dat wij ontvangen, of om anderszins onze rechten te beschermen;
 2. indien we dit bijzonder noodzakelijk achten voor samenwerking met een overheidsinstantie of andere publieke organisatie of een daardoor aangewezen instantie bij het uitvoeren van haar taken krachtens wet- of regelgeving (waaronder begrepen het onderzoeken van wetsovertredingen), of indien we dit anderszins bijzonder noodzakelijk achten voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang;
 3. indien we de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden voor zover dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, zoals het transport van bestelde producten.
 4. We zullen ons best doen om u voorafgaand aan een dergelijke verstrekking te informeren — ook over de ontvanger van uw persoonsgegevens — door middel van dit Beleid of, indien van toepassing, op andere wijze (bijv. per e-mail) als u een geregistreerd contact bent.

 

Wij delen uw persoonsgegevens met derden om ons te helpen uw persoonsgegevens te gebruiken, zoals hierboven beschreven.

Wij gebruiken Shopify voor onze online winkel. Kijk hier voor meer informatie over hoe Shopify uw persoonsgegevens gebruikt;

We gebruiken Klaviyo voor e-mailmarketing; elke e-mail die u ontvangt bevat een link naar het privacybeleid en een link waarmee u zich kunt afmelden;

Wij gebruiken derden voor logistieke doeleinden, het platform waar contacten worden onderhouden, het retourproces, het betalingsproces en beoordelingen.

We bieden ook click and collect bij door Shimano erkende dealers.

De Site maakt gebruik van openbare socialemediakanalen. We zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw voorafgaande toestemming via deze kanalen delen. Wanneer u reageert op een bericht, winactie of uitdaging op een socialemediakanaal, kiest u er actief voor om uw profielnaam en avatar met ons en het socialemediakanaal en zijn gebruikers te delen.

 

VOLG MIJ NIET

De Site blijft onveranderd als wij een Do Not Track-signaal van uw browser ontvangen.

 

UW RECHTEN

Als u een inwoner van Europa bent, hebt u recht op inzage in persoonsgegevens die wij over u bewaren en het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Als u binnen de EER woont, merken we bovendien op dat we uw gegevens verwerken om eventuele overeenkomsten met u uit te voeren (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Site), of anderszins om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen na te streven, zoals hierboven vermeld.  Let wel: aangezien Shimano een wereldwijde onderneming is, kunnen uw gegevens buiten de EER worden doorgegeven.

U hebt het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (in Nederland) c.q. de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw land.

U kunt zich op elk van deze rechten beroepen door uw verzoek te sturen naar: privacy@shimano-eu.com. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren. Alle gegevens die Shimano verzamelt vallen onder het bewaarbeleid van Shimano en worden na de standaard bewaarperiode automatisch verwijderd. Daarnaast kunt u via uw account aangeven dat u geen verdere gegevensverwerking wenst en geen nieuwsbrieven wilt ontvangen. Dit is de snelste manier om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

We behouden ons het recht voor om verzoeken te weigeren als uw identiteit niet door u kan worden aangetoond en/of we ons kunnen beroepen op een van de uitzonderingen onder de AVG. In dat geval brengen wij u op de hoogte van de weigering.

We hanteren de modernste beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde inzage in of wijziging, verstrekking of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo gebruiken wij SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om belangrijke informatie (zoals uw Bestelgegevens) te versleutelen zodat wij ongeoorloofde inzage tijdens het doorzenden van uw bestellingen via internet kunnen voorkomen. We passen intern en samen met onze dienstverleners standaardpraktijken toe om de beveiliging van uw persoonsgegevens — afhankelijk van hoe gevoelig ze zijn — te handhaven en om ongeoorloofde verstrekking ervan te voorkomen.

We slaan gegevens op in een gecontroleerde omgeving. Om de beveiliging te handhaven, onderwerpen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig aan interne evaluaties. Persoonsgegevens die u in chatrooms of op prikborden plaatst, kunnen beschikbaar zijn voor derden waar Shimano geen zeggenschap over heeft. Hoewel we commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, kunnen we geen volledige beveiliging van persoonsgegevens garanderen omdat volledige beveiliging op het internet momenteel niet bestaat.

 

GEGEVENS BEWAREN

Wanneer u via de Site een bestelling plaatst, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen en om de in dit Beleid vermelde doeleinden te vervullen.

Wij hanteren de volgende richtlijnen voor het bewaren van Bestelgegevens:

 

 1. Bestelgegevens worden 10 jaar bewaard en daarna vernietigd.
 2. We bewaren uw naam en e-mailadres zolang u er niet voor hebt gekozen om in de toekomst geen nieuwsbrieven, informatie en enquêtes meer te ontvangen.
 3. Als we derden gebruiken, maken we afspraken met hen die de bovenstaande bewaartermijnen nooit overschrijden.

 

Gegevensbewaring zorgt ervoor dat Shimano de gegevens waar zij verantwoordelijk voor is, beheert en dat zij deze op een efficiënte en verantwoordelijke manier verwerkt. Wanneer de hierboven beschreven bewaartermijn voor de gegevens verstrijkt, zal Shimano de gegevens die onder dit Beleid vallen actief verwijderen.

 

MINDERJARIGEN

De Site is niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 6 jaar. De Site is een webshop die de verkoop van kleding stimuleert en dus betalingsverplichtingen met zich meebrengt. We moedigen ouders aan om het online gedrag van hun kinderen in de gaten te houden. Wanneer gebruiksartikelen via de webshop worden gekocht en betaald, gaan wij ervan uit dat dit met toestemming van een volwassene gebeurt.

 1. GEDEELTELIJK GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De Site neemt geen beslissingen die gevolgen hebben voor u als gebruiker, dus er is hier geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

WIJZIGINGEN

We zullen dit Beleid zo nu en dan bijwerken als dat nodig is om onze gebruikers te beschermen en om ons aan te passen aan een veranderende omgeving. Wijzigingen in ons Beleid worden geacht van kracht te zijn vanaf de datum van publicatie op onze dienst, tenzij we anders aangeven. We raden u aan het Beleid te controleren wanneer u onze dienst bezoekt om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van ons huidige Beleid en het begrijpt. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit Beleid, zullen we ons inspannen om dergelijke wijzigingen duidelijk zichtbaar te publiceren voordat deze worden doorgevoerd. We zullen niet met terugwerkende kracht belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met eerder verzamelde persoonsgegevens, tenzij u ons toestemming geeft om dit te doen of wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. In het laatste geval zullen we ons inspannen om bezoekers te informeren over belangrijke wijzigingen in dit Beleid.

 

CONTACT

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, of als u vragen hebt of een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op https://nl.gearshop.shimano.com/en/pages/contact of per gewone post via de hieronder vermelde gegevens:

Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2023

High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Nederland

 

 

Inklapbare content

Contact

Please contact our privacy department if you have any questions, comments or complaints regarding this privacy policy, our privacy practices or our treatment of your personal data, using the following contact details: