Nie można dokończyć płatności

Płatność została anulowana. Przyczyna: niewystarczające środki. Aby kontyuować operację, spróbuj ponownie wykonać przelew bankowy zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na platformie.