Nie można dokończyć płatności

Płatność została anulowana. Proszę spróbować ponownie wykonać transakcję zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na platformie.